Kontakt

KONTAKT


LOGISTECH GROUP, s. r. o.

Rybničná 40
831 06 Bratislava

IČO: 35 915 595
Spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34418/B

tel.: +421 2 33 59 5533
info@logistech.sk

HOTLINE

+421 911 610 353

SERVIS

+421 911 610 353

PRENÁJOM

+421 911 995 949

MANAŽÉRI PREDAJA

Peter DOBIAŠ
tel.:+421 948 225 993
dobias@logistech.sk

manažér 2
tel.: +421 911 647 700

CESAB V EURÓPE

CESAB V EURÓPE

katalog CESAB

© Copyright by LOGISTECH GROUP www.cesab-forklifts.eu